• עלות
  • איפה
  • מי מעביר
  • מתי זה
  • מה זה
עלות

מחירים אלו עבור חדר לינה ואוכל בלבד.
הצוות ממומן על ידי תרומות המשתתפים, ניתן יהיה לתרום בסוף הריטריט.

חדר משותף: 495 ש׳ח
בן אדם בחדר זוגי: 995 ש’ח
חדר יחיד: 1595 ש׳ח

איפה
מי מעביר
מתי זה
מה זה

לתשלום והעברה בנקאית:

לפקודת אור הלב

בנק לאומי

שניף 895

מ"ח 41515/07

אישור העברה נא לשלוח למייל:

mindfulness@orhalev.org

וישלח לך קישור להשלמת ההרשמה.