"חסידים נוסח הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום"

ברכות ה : א


________________________________________

ההזמנה של היהדות תמיד הייתה

לחשוף את הקודש ברגעים הארציים של החיים

.על ידי תשומת לב

,זהו תרגול של תשומת לב יהודית
באור הלב, אנו מאמינים כי היהדות היא משאב יקר ערך
.ליצירת חיים משמעותיים

,כל יום אנו מתרגלים את תשומת הלב היהודית
.אנו כבני אדם, רעבים לחיבור, לשמחה ולהשראה

בריטריט מתקיימת הזדמנות לחוות
.שינוי רוחני במדיטציה יהודית שקטה
__________________________________________

צוות אור הלב

תרגולים