הערכים שלנו

אור הלב הוא ארגון הנוהג בדעת, ומובל על ידי הערכים הבאים

❆ היהדות היא מקור עמוק של חכמה וכלים היכולים לשמש לתיקון וגילוי מחדש של עצמנו, הקהילה שלנו, העולם שלנו והאלוקים שלנו. תיקון כזה תמיד היה המטרה היסודית של המסורת היהודית המיסטית

❆ שינוי מתרחש דרך משמעת ותרגול ודורש טכניקות יסודיות וטכנולוגיות (מצוות) של התפתחות עצמית. קיימים כלים ותובנות במסורות אחרות גם כן, ואנו פתוחים לשימוש בכלים אלו שיתמכו בתהליך ההתפתחות והשינוי שלנו.

❆ המטרה העיקרית של שינוי, הוא להפוך אותנו לבני אדם טובים יותר. זה כולל:
 - כבוד לכל היצורים הנוצרו בצלם אלוקים, בהתעסקותנו השונות בעולמנו.   
     - התעוררות לשמחה ופליאה של חיי היום יום, התעוררות לאלוהות.   
     - פתיחות למגוון חוויות אנושיות, נעימים ולא נעימים, כפי שהם, בנתינת כבוד לכל רגע  ולכל יצור.    
     - פיתוח חכמה, תובנה, והבנה.    
     - חגיגת אהבתנו הפנימית, כילדיו של אלוקים.

❆ מטרתו של תרגול רוחני הוא שינוי עצמי ולא הגעה למצב רוחני. מצבים אקסטטיים חשובים רק כאשר הם תורמים לתהליך הטרנספורמציה העצמית.

❆ מורינו נמצאים בעצמם בתהליך של התפתחות עצמית, עם הצלחות וכשלונות, ומשתפים את המסע שלהם עם התלמידים שלהם.קהילה רוחנית היא רכיב חיוני בתהליך הטרנספורמציה העצמית. אנו עובדים יחד להשגיח על הקהילה הרוחנית שלנו.

❆ איננו מבחינים בין משימות גדולות ומשימות קטנות, בין פעולות גדולות וקטנות. הצורה שבה אנחנו עושים את עבודתנו והצורה שבה אנו מתייחסים אחד לשני תמיד מלווה על ידי הערכים שלנו.

❆ על מנת לכבד את  המתנות שקיבלנו מהמסורת שלנו, אנו מחויבים לשתף  תרגול זה עם אחרים.