הערכים שלנו

אלו הם ערכי היסוד שאור הלב שם לנגד עיניו מתוך מחשבה מעמיקה

❆ היהדות היא מקור עמוק של חכמה וכלים היכולים לשמש לתיקון וגילוי מחדש של עצמנו, הקהילה שלנו, העולם שלנו והאלוקים שלנו. תיקון כזה תמיד היה המטרה היסודית של המסורת היהודית המיסטית 

❆ שינוי מתרחש דרך משמעת ותרגול ודורש טכניקות יסודיות וטכניות (מצוות) של התפתחות עצמית. קיימים כלים ותובנות במסורות אחרות גם כן, ואנו פתוחים לשימוש בכלים אלו שיתמכו בתהליך ההתפתחות והשינוי שלנו. 

❆ המטרה העיקרית של שינוי, הוא להפוך אותנו לבני אדם טובים יותר.ובכלל זה: 
    

    - כבוד לכל היצורים שנוצרו בצלם אלוקים, כל אחד באשר הוא. 
    

    - התעוררות לשמחה ופליאה מחיי היום יום, התעוררות לאלוהות.   
   

     - פתיחות למגוון חוויות אנושיות, נעימים ולא נעימים, כפי שהם, בנתינת תשומת לב וכבוד לכל רגע       במציאות ולכל בריאה.  
    

    - פיתוח חכמה, תובנה והבנה.   
    

    - לקבל ולאהוב את עצמנו בשמחה, בהיותנו ילדיו של אלוקים.  

❆ מטרתו של תרגול רוחני הוא שינוי עצמי ולא הגעה למצב רוחני. מצבים אקסטטיים מבורכים, רק כאשר הם תורמים לתהליך הטרנספורמציה העצמית.  

❆ מורינו נמצאים בעצמם בתהליך של התפתחות עצמית, עם הצלחות וכשלונות, ומשתפים את המסע שלהם עם התלמידים שלהם. 


❆ קהילה רוחנית היא רכיב חיוני בתהליך הצמיחה והשינוי העצמי. אנו עובדים יחד להעצים את הקהילה הרוחנית שלנו.  

❆ איננו מבחינים בין משימות גדולות ומשימות קטנות, בין מעשים גדולים וקטנים.. הצורה שבה אנו עובדים והצורה שבה אנו מתייחסים אחד לשני תמיד מלווה על ידי הערכים שלנו.  

❆ על מנת לכבד את  המתנות שקיבלנו במסורת שלנו, אנו מחויבים לשתף  תרגול זה עם אחרים.