הערכים שלנו

:אלו הם ערכי היסוד שעמותת אור הלב שמה לנגד עיניה מתוך מחשבה מעמיקה

❆ היהדות היא מקור עמוק של חכמה וכלים היכולים לשמש לתיקון וגילוי מחדש של עצמנו, הקהילה שלנו, העולם שלנו והאלוקים שלנו. תיקון כזה תמיד היה המטרה היסודית של המסורת היהודית המיסטית

❆ שינוי מתרחש דרך משמעת ותרגול הדורש טכניקות יסודיות וטכניות (מצוות) של התפתחות עצמית. 

    קיימים כלים ותובנות גם במסורות אחרות, אנו פתוחים לשימוש בכלים התומכים בתהליך ההתפתחות והשינוי שלנו.

❆ המטרה העיקרית של שינוי, הוא להפוך אותנו לבני אדם טובים יותר.ובכלל זה: 

    - כבוד לכל היצורים שנוצרו בצלם אלוקים, כל אחד באשר הוא. 

    - התעוררות לשמחה ופליאה מחיי היום יום, התעוררות לאלוהות.   

    - פתיחות למגוון חוויות אנושיות, נעימות ולא נעימות, כפי שהן, בנתינת תשומת לב וכבוד לכל רגע ולכל בריאה.  

    - פיתוח חכמה, תובנה והבנה.   

    - לקבל ולאהוב את עצמנו בשמחה, בהיותנו ילדיו של אלוקים.  

❆ מטרתו של תרגול רוחני הוא שינוי עצמי ולא הגעה למצב רוחני. 

    מצבים אקסטטיים מבורכים, רק כאשר הם תורמים לתהליך הטרנספורמציה העצמית.  

❆ מורינו נמצאים בעצמם בתהליך של התפתחות עצמית, עם הצלחות וכשלונות, 

    ומשתפים את המסע שלהם עם התלמידים. 

❆ קהילה רוחנית היא רכיב חיוני בתהליך הצמיחה והשינוי העצמי. 

    אנו עובדים יחד להעצים את הקהילה הרוחנית שלנו.  

❆ איננו מבחינים בין משימות גדולות ומשימות קטנות, בין מעשים גדולים וקטנים. 

    האופן שבו אנו עובדים ומתייחסים אחד לשני תמיד מלווה על ידי הערכים שלנו.  

❆ על מנת לכבד את המתנות שקיבלנו במסורת שלנו, אנו מחויבים לשתף  תרגול זה עם אחרים.